Opłaty

Wysokość składek członkowskich w Platformie Grupy Doradczej KZP:

  • 30,00 PLN / kwartał – Przedsiębiorcy zatrudniający od 1 do 5 pracowników,
  • 60,00 PLN / kwartał – Przedsiębiorcy zatrudniający od 6 do 50 pracowników,
  • 90,00 PLN / kwartał – Przedsiębiorcy zatrudniający od 51 do 100 pracowników,
  • 160,00 PLN / kwartał – Przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 100 pracowników.

Składkę należy wpłacić z góry do 5 dnia miesiąca/kwartału, na rachunek bankowy: 54 1910 1048 2268 4252 9018 0001.

Składka należna jest za każdy pełny miesiąc przynależności do Platformy Grupy Doradczej KZP (składka miesięczna wynosi 1/3 wartości składki kwartalnej).

W przypadku braku informacji o wysokości zatrudnienia przyjmuje się najwyższy wymiar składek.

Przedsiębiorcy, którzy złożą Deklarację przynależności do Grupy Doradczej KZP do 31.12.2016 zostaną zwolnieni z opłat w pierwszym roku członkostwa w Platformie Grupy Doradczej KZP.

Grupa Doradcza KZP 2016