Helping to create
competitive advantage

O nas

Łączymy umiejętność skutecznego prowadzenia dialogu z dogłębną znajomością biznesu naszych Klientów, co pozwala na wypracowanie optymalnych rozwiązań. Dbamy o jakość naszych usług, sukcesy Klientów i relacje, które są kute przez te sukcesy.

Działalność

Opracowania

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi opracowaniami na temat niejasnych, kontrowersyjnych, błędnie transponowanych lub szkodliwych przepisów prawa gospodarczego.

Edukacja

Głównym filarem naszej działalności jest prowadzenie szkoleń, warsztatów i konferencji, spotkań B2B oraz A2B, których celem jest podnoszenie świadomości prawnej podmiotów operujących na polskim rynku.

Lobbing

Kładziemy nacisk na jakość, efektywność i dostosowanie do celów Klienta. Naszym podstawowym celem jest dostarczanie naszym Klientom usług gdzie chcą, kiedy chcą, o najwyższej jakości, na jaką zasługują.

Sukcesy

Najczęściej popełniane błędy przez zamawiających podczas prowadzenia i przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Otwock, 08.12.2016r.

Polityczne i merytoryczne skutki oraz konsekwencje wynikające z litery i ducha wprowadzonych zmian do Pzp dla wykonawców

Rozpoznanie zagrożeń w nowej procedurze i wskazanie kierunków przewagi możliwych do uzyskania w najbliższej przyszłości. Warszawa 02.12.2016r.

I FORUM REKTORÓW I ZARZĄDZAJĄCYCH SZKOŁAMI WYŻSZYMI

Konferencja odbyła się w Kazimierzu Dolnym w dniach 22-23 listopada 2016r.

Członkostwo

Statut

Oferujemy przedsiębiorcom przystąpienie do Platformy, zrzeszającej przedstawicieli różnych branż, którzy mają wspólny cel – efektywnie wpływać na proces legislacyjny, tak aby interesy przedsiębiorców były brane pod uwagę przy tworzeniu prawa.

Deklaracja członkostwa

Zapraszamy przedsiębiorców do przyłączenia się do naszej Platformy. Minimum formalności – maksimum korzyści!

Opłaty

Wysokość opłat uzależniona jest od ilości zatrudnianych pracowników. Obecnie trwa akcja promocyjna – przedsiębiorcy, którzy złożą Deklarację przynależności do 31.12.2016 zostaną zwolnieni z opłat w pierwszym roku przynależności do Platformy.

Kontakt

Grupa Doradcza KZP 2016