KONFERENCJA:
TRUDNE ODBIORY GENERUJĄCE ROSZCZENIA

Termin

10.01.2019 | 8:30 - 16:00

Miejsce

Warszawa, Postępu 17A
Adgar Plaza

Koszt

550 zł netto - cena first minute (do 30.11.2018)
620 zł netto - cena regularna

Paneliści

dr Marek GONDZIO, KIGEiT

dr Paweł NOWICKI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Przemysław SZELERSKI, Ministerstwo Finansów

Ekspert Komisji Europejskiej

PhD Tünde TÁTRAI, Uniwersytet Corvinus w Budapeszcie

r.pr. Dariusz ZIEMBIŃSKI, KZP

Adresaci konferencji

Konferencja kierowana jest do uczestników rynku zamówień publicznych:

 • podmioty publiczne lub wydatkujące środki publiczne, które są stroną procesu inwestycyjnego (zamawiający),
 • management wykonawcy, decydujący, kiedy zgłaszać roszczenia zamawiającemu, uznać roszczenia zamawiającego za zasadne lub wszczynać spór,
 • inżynierowie, pracujący podczas realizacji zamówienia (kierownictwo / nadzór), specjaliści analizujący SIWZ, a następnie wykonujący zamówienie publiczne,
 • prawnicy, eksperci ds. zamówień publicznych, praktycy.

Program

8:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

9:00

Powitanie prelegentów i uczestników

Żaklina Ossowska, Prezes Grupy Doradczej KZP

9:10

dr Paweł NOWICKI,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji, Departament Prawa Europejskiego

9:45

Trudne odbiory projektów informatycznych – przyczyny konfliktów i jak je ograniczać.

dr Marek GONDZIO, przedstawiciel
Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji,
Prezes Globema sp. z o.o.

10:20

Siedem grzechów głównych Wykonawcy – czego unikać, aby przeprocedować łatwy odbiór.

Przedstawiciel podmiotu publicznego

10:55

PRZERWA KAWOWA

11:20

Zarządzanie cięgiem dostaw, ryzyka zamawiającego i wykonawcy

PhD Tünde TÁTRAI

12:15

Dyskusja plenarna, pytania uczestników

 • dr Paweł Nowicki,
 • dr Marek Gondzio,
 • Przedstawiciel podmiotu publicznego,
 • PhD Tünde Tátrai,
 • r.pr. Dariusz Ziembiński,
 • Ekspert Komisji Europejskiej,
 • Przemysław Szelerski

12:50

LUNCH

13:40

Zmiany nieprzewidywalne w kontekście przesłanki zmiany umowy

r.pr. Dariusz Ziembiński,
Kancelaria Ziembiński & Partnerzy

14:15

Doświadczenia europejskie w zakresie odpowiedzialności stron za odbiory zamówień publiczne

Ekspert Komisji Europejskiej

15:10

Ugodowe rozwiązywanie sporów dotyczących trudnych odbiorów na przykładzie Ministerstwa Finansów

Przemysław SZELERSKI, Ministerstwo Finansów,
Zastępca Dyrektora Biura Logistyki

15:45

Podsumowanie konferencji. Podziękowania. Pożegnanie prelegentów i uczestników.

Żaklina Ossowska, Prezes Grupy Doradczej KZP

Informacje o prowadzących

Dr Marek GONDZIO, przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Prezes Zarządu Globema sp. z o.o. Swoją karierę rozpoczynał jako Asystent, a następnie Adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej (1979-1991). W latach 1987-90 pracował także okresowo jako Programista i Konsultant w szwedzkim przedsiębiorstwie informatycznym FreeForm Design AB. W latach 1991-1997 pełnił funkcje Wicedyrektora Działu Oprogramowania oraz Zastępcy Dyrektora Generalnego w Inter-Design Tessel Systems, polsko-szwedzkiej firmie specjalizującej się w oprogramowaniu CAD. W 1997 roku powołał do życia firmę Globema, która na przestrzeni lat stała się jednym z wiodących dostawców geo-przestrzennych rozwiązań IT oraz powiązanych z nimi usług informatycznych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Marek Gondzio jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W 1989 roku uzyskał stopień doktora. W 1995 roku odbył podyplomowy kurs zarządzania „Business in a Market Economy” na University of Humberside w Anglii. W 2005 roku krajowe środowisko informatyczne wyróżniło Marka Gondzio tytułem INFO-STAR w kategorii „Osiągnięcia biznesowe”.

Dr Paweł NOWICKI, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego. Specjalizuje się w tematyce prawa gospodarczego i polityk gospodarczych Unii Europejskiej, w szczególności prawa zamówień publicznych. Prowadzi badania naukowe na temat systemu zamówień publicznych w Unii Europejskiej oraz Polsce, z uwzględnieniem partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na usługi i roboty budowlane. Wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Ekspert Komisji Europejskiej z dziedziny prawa zamówień publicznych – członek działającej przy Komisji Europejskiej grupy ekspertów zainteresowanych stron ds. zamówień publicznych (fr. Groupe d’experts des parties prenantes de la Commission sur les marches publics, ang. Commission stakeholder expert group on public procurement) na kadencję 2012-2015; Ekspert Komitetu Regionów Unii Europejskiej; Członek International Research Study on Public Procurement; Członek Procurement Law Academic Network; Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Law&Economics) oraz Fundacji Wsparcie Naukowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego; Członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych (The Public Procurement Law Association); Członek Komisji ds. Wspierania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działającej przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Radca prawny, prowadzący własną kancelarię prawną.

Przemysław SZELERSKI, prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych od 1999 r. Obecnie Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Ministerstwa Finansów – nadzorujący pion zamówień publicznych w Ministerstwie Finansów od 2008 r., wieloletni członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W przeszłości także kontroler i dyrektor w Urzędzie Zamówień Publicznych.

Dr Tünde TÁTRAI jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Corvinus w Budapeszcie, gdzie uczy zarządzania łańcuchem dostaw, zamówień publicznych i zakupów. Jest badaczką zamówień publicznych i konsultantem, kierującą projektami badawczymi w zakresie zamówień publicznych i elektronicznych. Tatrai jest także współautorem i redaktorem kilku książek na temat zakupów i zamówień publicznych. Podczas stażu badała najlepsze praktyki i procesy benchmarkingowe w zamówieniach publicznych w celu zwiększenia skuteczności i nadzoru regulacyjnego procesu zamówień publicznych na Węgrzech.

Dariusz ZIEMBIŃSKI, radca prawny w Kancelarii Ziembiński & Partnerzy, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych. Aktywny lobbysta racjonalizatorskich zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Rejestracja

Patronat

Patron merytoryczny

Patroni strategiczni i medialni