Opłaty

Wysokość składek członkowskich w Platformie KZP:

  • 30,00 PLN / kwartał       – Przedsiębiorcy zatrudniający od 1 do 5 pracowników,
  • 60,00 PLN / kwartał       – Przedsiębiorcy zatrudniający od 6 do 50 pracowników,
  • 90,00 PLN / kwartał       – Przedsiębiorcy zatrudniający od 51 do 100 pracowników,
  • 160,00 PLN / kwartał     – Przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 100 pracowników.

Składka należna jest za każdy pełny miesiąc przynależności do Platformy KZP, przy czym składka miesięczna wynosi 1/3 wartości składki kwartalnej.

W przypadku braku informacji o wysokości zatrudnienia przyjmuje się najwyższy wymiar składek.

Składkę należy wpłacić z góry do 5 dnia miesiąca/kwartału, na rachunek bankowy prowadzony w mBank: Grupa Doradcza KZP: 34 1140 2004 0000 3002 7671 3397.

W przypadku braku informacji o wysokości zatrudnienia przyjmuje się najwyższy wymiar składek.