Charakter dopłat, które otrzymują właściciele firm zatrudniających osoby niepełnosprawne