Charakter dopłat, które otrzymują właściciele firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

Jest rzeczą oczywistą, że z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych wiążą się dodatkowe obowiązki i dodatkowe koszty – są one pokrywane ze środków publicznych. Jednak dopłaty z pewnością nie mają na celu zaburzania uczciwej konkurencji, i pomniejszania kosztów tych przedsiębiorstw w stosunku do ponoszonych przez przedsiębiorstwa niedotowane.

Jeśli przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne osiągają z tego tytułu dodatkowe dochody, a nie jedynie wyrównanie do rzeczywiście ponoszonych kosztów działalności, to to oznaczało by że dopłaty są zbyt wysokie.

 

Dlatego też wyjaśnienie, jaka jest idea dopłat, ma istotne znaczenie dla przywrócenia równowagi na rynku zamówień publicznych, gdzie problem ten wypływa w procedurze wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

 

Podstawowym źródłem wiedzy, do którego powinien w takiej sytuacji sięgać zamawiający ale i wykonawca, nie jest wcale ustawa ale

Opracowanie jest dostępne przez 10 dni

Dalsza część opracowania dostępna jedynie dla członków Platformy Grupy Doradczej KZP

Zapraszamy do kontaktu i dołączenia do naszej Platformy