Kara umowna może być zastrzegana do wszystkich zobowiązań o charakterze niepieniężnym