Obowiązki wykonawcy muszą wynikać z informacji zawartych w programie funkcjonalno–użytkowym