Oświadczenia producenta oferowanego sprzętu ustawiają przetarg