Gdy wykonawca jednak nie jest w stanie samodzielnie spełnić warunków udziału w postępowaniu