Polityka Prywatności

W jakim celu będą przetwarzane moje dane?

Twoje dane będą przetwarzane w celu przekazywania Ci informacji, które Cię interesują, a które zaznaczyłeś powyżej. Żadne inne informacje nie będą przesyłane przez nas na wskazany adres e-mail. Będziemy chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nigdy nie będziemy ich przekazywać podmiotom trzecim w celach komercyjnych.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Grupę Doradczą KZP sp. z o.o. możesz skontaktować się pisząc do nas mail’a pod adres e-mail: biuro@grupakzp.pl. W każdej chwili możesz żądać od nas poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; masz też prawo do przenoszenia danych.

Co będziecie robić w ramach „profilowania danych”?

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co podpada pod szeroką definicję „profilowania”. Będziemy przesyłać Ci informacje tylko o takich artykułach, szkoleniach czy konferencjach, które Cię interesują. Jeżeli nie zaznaczysz któregoś z powyższych zakresów, wówczas nie będziemy do Ciebie pisać w tej sprawie. Nie martw się, nikomu nie udostępnimy informacji o Twoich zainteresowaniach! Tylko my wiemy, które z powyższych zakresów Cię interesują i tak to pozostanie.

Wiem, że przysługuje mi „prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania”, ale co to tak naprawdę znaczy?

Możesz zwrócić się do nas z wnioskiem o przekazanie informacji, kiedy i w jaki sposób przetwarzaliśmy Twoje dane. Informacje te przekażemy Ci bezzwłocznie.

Wiem, że przysługuje mi „prawo dostępu”, ale co to tak naprawdę znaczy?

Przez cały okres przetwarzania przez nas Twoich danych, masz łatwy dostęp do danych osobowych tyczących się Twojej osoby zgromadziliśmy. Nie musisz występować z wnioskiem o wygenerowanie dostępu – wystarczy kliknąć i już je widzisz.

Wiem, że przysługuje mi „prawo do sprostowania/uzupełnienia danych”, ale co to tak naprawdę znaczy?

Przez cały okres przetwarzania przez nas Twoich danych, możesz w łatwy sposób zaktualizować ich treść, poprzez ich zmianę czy też uzupełnienie. Nie musisz występować z wnioskiem o wygenerowanie dostępu – wystarczy kliknąć i już możesz wprowadzać zmiany.

Wiem, że przysługuje mi „prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)”, ale co to tak naprawdę znaczy?

Możesz w dowolnym momencie cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie wskazanych w niniejszej zgodzie danych. Przetworzenie danych, które nastąpiło do cofnięcia zgody pozostanie zgodne z prawem, jednak nie będziemy uprawnieni do dalszego przetwarzania Twoich danych.

Wiem, że przysługuje mi „prawo do ograniczenia przetwarzania, – prawo do przenoszenia danych”, ale co to tak naprawdę znaczy?

Jest to prawo ściśle związane z prawem dostępu, ale różni się od niego pod wieloma względami. Można je egzekwować, jeśli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany (jak to ma miejsce w naszym przypadku). Dzięki niemu możesz otrzymywać dane osobowe, które dostarczyłeś administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i możesz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Co więcej, prawo do przenoszenia danych pozwala również na bezpośrednie przekazywanie danych osobowych od jednego administratora (od nas) do innego.

Wiem, że przysługuje mi „prawo do sprzeciwu”, ale co to tak naprawdę znaczy?

Z prawa tego można skorzystać, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się z uwagi na interes publiczny, w ramach sprawowania władzy publicznej itp. Wówczas, bez podania przyczyny można wnieść sprzeciw, jeżeli dane są wykorzystywane co celów marketingu bezpośredniego. Taka sytuacja nie ma miejsca w naszym przypadku. My przetwarzamy Twoje dany tylko na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody i tylko we wskazanym przez Ciebie zakresie.

Wiem, że przysługuje mi „prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu”, ale co to tak naprawdę znaczy?

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, profilujemy Twoje dane. Nie musisz się jednak na to godzić. Jeżeli chcesz skorzystać prawa, by nie podlegać profilowaniu, to wypisz się z naszego newsletter’a (skorzystaj z prawa do usunięcia danych). Wówczas Twoje dane nie będą profilowane. Niestety, w takim przypadku nie będziesz otrzymywać od nas interesujących Cię informacji.

Komu mogę się poskarżyć?

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeżeli uznasz, że niewłaściwie przetwarzamy Twoje dane osobowe. Zgłoszenie takie należy przekazać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo będziecie przetwarzać powierzone przez mnie dane?

Zakładamy, że będziemy przekazywać Ci interesujące Cię informacje tak długo, jak będzie funkcjonowała Grupa Doradcza KZP sp. z o.o. Ograniczamy jednak czasowo to działanie do 50 lat lub do czasu rozwiązania, likwidacji lub upadłości spółki lub do rezygnacji z działalności spółki koncentrującej się na szeroko rozumianej edukacji, cokolwiek nastąpi wcześniej.