Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Lobbing dot. nowelizacji PZP

Prace nad nowelizacją ustawy PZP były długie, żmudne i nierzadko frustrujące, gdyż często postulaty biznesu nie były postrzegane jako zasadne. Grupa Doradcza KZP od początku aktywnie lobbowała probiznesowe, racjonalne zmiany – z dużym sukcesem!

Prace nad nowelizacją ustawy PZP były długie, żmudne i nierzadko frustrujące, gdyż postulaty biznesu często nie były przez komisje sejmowe uwzględniane, jako zasadne. Grupa Doradcza KZP od początku aktywnie lobbowała probiznesowe, racjonalne zmiany, których konieczność była jaskrawo widoczna, w zestawieniu z patologiami występującymi podczas procedur przetargowych. Mimo dużych obstrukcji, pracy pod olbrzymią presją czasu w końcowej fazie ustalania brzmienia ustawy, z satysfakcją informujemy, że Grupa Doradcza KZP przeforsowała uchylenie art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w jego dotychczasowym brzmieniu. Przepis ten dotyczył możliwości polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych podmiotów trzecich, praktycznie bez żadnych ograniczeń. W zakresie zaś udostępniania wiedzy i doświadczenia przez podmiot trzeci, polskie prawo wróci do korzeni – usankcjonowana została zasada nierozerwalności wiedzy i doświadczenia z podmiotem, który tę wiedzę i doświadczenie nabył. Dlatego, od wejścia w życie znowelizowanych przepisów, poleganie na wiedzy i doświadczeniu będzie możliwe wyłącznie w przypadku wykonywania (na zasadzie podwykonawstwa) przez podmiot trzeci robót budowlanych lub usług w zakresie udostępnianego potencjału.