CYKL SZKOLEŃ ONLINE PZP, KC, KK

Grupa Doradcza KZP  zakończyła „CYKL SZKOLEŃ ONLINE PZP, KC, KK” – Marzec, Kwiecień 2023

W ramach tego cyklu odbyło się aż 10 spotkań, podczas których 9 doświadczonych Prelegentów

podzieliło się z Państwem swoją wiedzą z zakresów PZP KC KK.

 

Bloki tematyczne w ramach szkoleń:

  • 07.03.2023 – r.pr. Dariusz Ziembiński  – ‘’Zmowa przetargowa w zamówieniach publicznych’’
  • 09.03.2023  – r.pr. Dariusz Ziembiński   – ‘’Odpowiedzialność karna za wprowadzenia Zamawiającego w błąd’’
  • 14.03.2022 – r.pr. Krzysztof Mikoda‘’Kary umowne a wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia’’
  • 16.03.2023 – r.pr. Paweł Kierończyk – „Waloryzacja w Zamówieniach Publicznych – problemy i trendy”
  • 21.03.2023 – Żaklina Ossowska, LL.M‘’Kryteria oceny ofert – JAK OFERTOWAĆ, ŻEBY WYGRAĆ. Nowe wytyczne TSUE, orzecznictwo KIO,’’
  • 23.03.2023 – r.pr. Mateusz Pająk‘’Jak doprowadzić do odrzucenia oferty konkurencyjnej – błędy w ofertach Wykonawców?’’
  • 28.03.2023 – r.pr. Szymon  Stawicki‘’Możliwości obrony przed złą wiarą Zamawiających – Co zrobić gdy Zamawiający przestał być zainteresowany realizacją umowy’’
  • 30.03.2023 – r.pr. Karolina Jamrozik‘’Kary umowne w publicznych umowach o roboty budowlane’’
  • 04.04.2023 – r.pr Mateusz PająkRażąco niska cena w praktyce
  • 06.04.2023 – r.pr. Ewelina Toborek‘’Zasada proporcjonalności w zamówieniach publicznych – czym jest i jak z niej korzystać?’’

Szkolenia cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród uczestników, którzy chętnie uczestniczyli w dyskusjach i zadawali pytania. Wszyscy uczestnicy na zakończenie szkoleń otrzymali imienne certyfikaty uczestnictwa.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i zapraszamy na kolejne szkolenia.

 

KZP jest patronem merytorycznym wszystkich szkoleń organizowanych przez Grupę Doradczą KZP.