Hackathon – projekt ustawy Pzp

W dniu 16 lutego 2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się spotkanie-konsultacje hackathon zorganizowane przez UZP i MPiT nt. Projektu Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

W konsultacji-spotkaniu wziął udział także r.pr. Dariusz Ziembiński.

Grupa Doradcza KZP nie ustaje w działaniach na rzecz doskonalenia projektu ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez podzielenie się swoim doświadczeniem, inspiracją i unikalną perspektywą.

Mec Ziembiński wniósł uwagi do projektu ustawy, które mamy nadzieję będą uwzględniony w dalszym procesie analiz.