Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

konferencja: „Rewolucja w zamówieniach publicznych. Kształt i kierunki” pod patronatem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz

Warszawa, 2.07.2018r.

Wiceprezes Partii Porozumienie, Przewodniczący Rady Gospodarczej, Poseł na Sejm RP Zbigniew Gryglas zorganizował w dniu 2 lipca b.r. konferencję pt: „Rewolucja w zamówieniach publicznych. Kształt i kierunki” pod patronatem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz.

Mecenas Dariusz Ziembiński podniósł kilka problemów które powinny być rozwiązane doraźną i szybką nowelizacja ustawy Pzp. Argumentując że poprawienie transparentności systemu zamówień publicznych najskuteczniej zmieni naganne dziś praktyki zamawiających io wykonawców. Po pierwsze dostęp do drugiej instancji poprzez obniżenie tak wpisów od odwołań wnoszonych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, jak i od skarg wnoszonych do Sądów Okręgowych. Po drugie, to pilne doregulowanie problemu nadużywania przez wykonawców instytucji „tajemnicy przedsiębiorstwa”. Po trzecie konieczność doregulowania odpowiedzialności członków komisji przetargowej i kierownika zamawiającego, w tym obowiązek składania przez nich jawnych oświadczeń w przypadku wyłączania się z udziału w postępowaniu na podstawie art. 17 ustawy Pzp, oraz doregulowania konsekwencji udziału tych osób w okresie pomiędzy powołaniem do prac przy przetargu a jego ogłoszeniem, czyli w fazie przygotowania postępowania o zamówienie publiczne.

Mecenas zwrócił również uwagę na dziś tworzące się nieprawidłowe praktyki, jak np. po pierwsze przyznawaniu priorytetu dla przesłanki wykluczenia wykonawców za drobne błędy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp, i że jesteśmy o krok aby z powodu takich błędów nie wzywać wykonawcy do uzupełnień, poprawienia treści oferty w rezultacie wykluczać wykonawców, zamiast sanować błędy albo wykluczać wykonawców zamiast odrzucać ofertę jako niezgodną z SIWZ. Po drugie powstaje pilna potrzeba doregulowania lub prawidłowego wyłożenia art. 22 a ustawy Pzp, bowiem obecnie kultywuje się praktykę handlu referencjami. Po trzecie wreszcie, że koniecznie należy wprowadzić przepis karne dla pracowników zamawiającego za zmowę przetargową z wykonawcą.

 

Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych p. Hubert Nowak podziękował publicznie GRUPIE KZP za wkład nad pracą przy założeniach nowej ustawy Pzp. Prezes zauważył, że konieczne jest zwiększenie w systemie tzw. zielonych zamówień, zamówień na przedmiot zamówienia o charakterze innowacyjnym, czy wreszcie o konieczności uwzględniania  przez zamawiający że oddziałują także na sferę gospodarczą ale i społeczną.

Podkreślił że UZP jest wciąż otwarte na propozycje zmian w systemie zamówień i chętnie będzie korzystać z uwag nadesłanych do 15 lipca b.r., tak aby uwzględnić je w dokumencie jaki powinien powstać pod koniec miesiąca.