Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

KONFERENCJA: WRO * ZAM 2017

W dniu 6 października 2017r. we Wrocławiu, wykład pt. „Zmiany umowy o zamówienie publiczne  na podstawie art. 144 PZP” wygłosił r.pr. Dariusz Ziembiński, podczas którego omówił przesłanki konieczne dla prawidłowego aneksowania umów o zamówienie publiczne.

W preambule dyrektywy 2014/24/UE „Dyrektywa klasyczna” (motyw 107 – 111 i art. 72) oraz dyrektywy 2014/25/UE „Dyrektywa sektorowa” (motyw 113 –117 i art. 89) wskazano na konieczność dostosowania umowy do okoliczności zewnętrznych, nieprzewidywalnych w momencie udzielenia zamówienia czy też na mające miejsce w trakcie realizacji umowy zmiany strukturalne po stronie wykonawcy, co pozwala dziś dość szeroko dostosować się do dynamicznych zjawisk na etapie realizacji zamówienia publicznego.

Orzeczenie GKO z dnia 22 lutego 2016 r., BDF1.4800.161.2015 :

Oceniając kwestię winy obwinionego należy stwierdzić, że od wójta gminy, kierownika zamawiającego, można wymagać znajomości zasad wynikających z przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zakazującego co do zasady zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

 

Organizator konferencji: dziękuję za Pana obecność i ciekawą prezentację