Krak.Zam 2017 – Prawo Zamówień Publicznych w Praktyce

Kraków, 17 listopada 2018r.

mec. Krzysztof Mikoda przeprowadził warsztaty na temat: „Składanie ofert w elektronicznym postępowaniu”