Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Kształtujący wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE na polskie prawo zamówień publicznych – najważniejsze dla wykonawcy zmiany w nowym systemie Pzp

Warszawa, 29.06.2017r.

Dokonaliśmy wykładni przepisów ustawy Pzp poprzez pryzmat orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , gdyż ochrona interesu Zamawiającego, czy nawet ochrona szeroko rozumianego interesu publicznego nie może prowadzić do naruszenia fundamentalnej zasady równości wobec prawa, która w przypadku postępowań o zamówienie publiczne ściśle wiąże się z zasadą zapewnienia równego i uczciwego traktowania wykonawców biorących udział w tych postępowaniach.