Poznań Zam 2018 Wielkopolski Kongres Zamówień Publicznych

Poznań, 30 listopada 2018r.

mec. Dariusz Ziembiński poprowadził warsztaty pt. „Składanie ofert w elektronicznym postępowaniu”