PRAWDOPODOBNY WYNIK POSTĘPOWANIA

Warszawa, 27 marca 2019r.

trener – r.pr. Dariusz Ziembiński

Podczas szkolenia omówiono:

1. GŁÓWNE PRZYCZYNY POWSTAWANIA SPORÓW W BRANŻY BUDOWLANEJ

2. SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z RAŻĄCĄ STRATĄ

3. SPOSOBY RADZENIA SOBIE W SYTUACJI BEZPODSTAWNEGO WZBOGACENIA

4. WALORYZACJA W BRANŻY BUDOWLANEJ

5. Waloryzacja – dla kontraktów typu design and build

6. USTALENIE SIŁY DOWODÓW WPŁYW DOWODU NA ROZSTRZYGNIĘCIE

7. OCENA PRAWDOPODOBNEGO WYNIKU  POSTĘPOWANIA