Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonych zamówień publicznych oraz RODO –  nowe trendy i wykładnie

Krajowa Szkoła Skarbowości, 08-09.10.2018r.

Prelegent mec. Dariusz Ziembiński został oceniony przez uczestników na 5, a w uwagach napisano: „praktyczne podejście trenera”, „otwartość trenera na pytania i elastyczność w prowadzeniu szkolenia”, „Wykładowca ma bardzo dużą wiedzę i praktykę dotyczącą Pzp. Przekazał dużo informacji”, „szczególnie podobał mi się kontakt prowadzącego z uczestnikami szkolenia”.

Podczas szkolenia omówiono m.in.:

  1. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych:
  • Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem regulacji RODO
  • Klauzule informacyjna stosowane przez zamawiających
  • Weryfikacja stosowania klauzul społecznych i zielonych zamówień na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Zielone i społeczne zamówienia publiczne:

  • Zastosowanie klauzul społecznych (w tym umowy o pracę)
  • Możliwości zawierania aspektów środowiskowych w postępowaniu (warunki udziału, OPZ, przesłanki wykluczenia, kryteria)
  • świadczenia wymagane od wykonawców w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

3. PZP w projektach UE – kwalifikowalność wydatków

4. Zamówienia publiczne a zarządzanie projektami (AGILE)