Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Szkolenie PKP

Warszawa, 7-8, 14-15, 21-22 czerwca 2018r.

Uczestnicy bardzo wysoko ocenili fachowość KZP oraz łatwość ilustrowania problemów praktycznymi przykładami.

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie do problematyki zamówień publicznych

2.Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy

3.Zasady udzielania zamówień

4.Wykonawca zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (warunki udziału w postępowaniu, potencjał innego podmiotu, wykluczenie, konsorcjum)

5.Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

6.Tryby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

7.Przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty

8.Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne wynikające z Prawa zamówień publicznych

9.Środki ochrony prawnej

10.Organizacja zamówień publicznych w jednostce zamawiającej