SZKOLENIE | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: SELF-CLEANING

Grupa Doradcza KZP z sukcesem przeprowadziła szkolenie pt. „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: SELF-CLEANING WYKONAWCY W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM PRZESŁANKI Z ART. 109 UST. 1 PKT 8 LUB PKT 10 PZP”

Szkolenie stanowiło dedykowany warsztat i trwało 120 minut.

Prelekcję przeprowadziła r.pr Żaklina Ossowska, LL.M., która przekazała uczestnikom cenną wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych.

Dziękujemy za zaufanie oraz aktywny udział w szkoleniu.  Zachęcamy do korzystania z naszych usług szkoleniowych w przyszłości.

 

 

KZP jest patronem merytorycznym wszystkich szkoleń organizowanych przez Grupę Doradczą KZP