Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

XV Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa” 2017

6-8 czerwca 2017 r.

Wpływ nowelizacji PZP na popularność pozacenowych kryteriów oceny ofert – wstęp do panelu dyskusyjnego – r.pr. Dariusz Ziembiński, Kancelaria Ziembiński & Partnerzy

Zamawiający odpowiada za dobór kryteriów w postępowaniu  o udzielenie zamówienia. Celem jest nie dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej w sensie najniżej ceny ale oferty optymalnej i pozwalającej na uzyskanie świadczenia odpowiadającego potrzebom Zamawiającego za najkorzystniejszą cenę. Zasadą wciąż jednak jest aby kryteria jakie zastosuje Zamawiający był wciąż obiektywne i niedyskryminacyjne, i nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy. W wyniku nowelizacji przepisów ustawy po raz kolejny o wiele większego znaczenia nabrały pozacenowe kryteria oceny ofert (np. kwalifikacje i doświadczenie osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, aspekty społeczne, jakościowe, innowacyjne), co więcej ich stosowanie jest w większości przypadków stało się obowiązkowe.

 

 

Zamawiający wciąż poszukują różnych rozwiązań, które będą pozwalały na określenie realnych wymagań pozwalających na zmaksymalizowanie dokonania wyboru oferty odpowiadającej potrzebą w zakresie przedmiotu zamówienia. To więc niekończąca się możliwość doboru kryteriów, pod dany przedmiot zamówienia, przy uwzględnieniu jego charakteru ale też przecież potrzeb Zamawiającego, które muszą być jednocześnie wskazane już w dokumentacji przetargowej a nie formułowane dopiero na etapie sporu z wykonawcą.

Zamawiający wciąż kreują różne konstrukcje kryterium oceny ofert. Poszukiwanie kryteriów oceny ofert winno stanowić stały element ewolucji w podejściu Zamawiających do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ale i przecież różnych środowisk i organizacji przedsiębiorców. Do każdego postępowania powinno się podchodzić indywidualnie, uwzględniając perspektywicznie potrzeby Zamawiającego. Dlatego Zamawiający nie powinni opierać się jedynie na sprawdzonych już kryteriach ale wciąż poszukiwać nowych, tych dotąd nieznanych.