Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE / DEDYKOWANE:
Szkolenie z nowej ustawy Pzp

Termin

Zgodny z preferencjami Klienta

Miejsce

Siedziba Twojej firmy

Koszt

Ustalany indywidualnie

Trener

Cel szkolenia

Celem szkolenie jest przekazanie Uczestnikom wiedzy jak wykorzystać dziś niektóre nowe możliwości jakie otwierają się na bazie treści projektu ustawy Pzp. Nie można bowiem zapominać, iż tak aktualna ustawa Pzp jak i ta projektowana są uszczegółowieniem tych samych Dyrektyw zamówieniowych. Zatem niektóre obecnie funkcjonujące narzędzia będzie można zupełnie inaczej interpretować, a będą nadal zgodne z odpowiednią Dyrektywą.

Zatem już dziś można wspólnie wypracować nowe rozwiązania oparte na maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień publicznych, uwzględniając jednocześnie rolę zamówień publicznych w kształtowaniu polityki państwa oraz potrzebę wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także innowacyjnych, nowoczesnych produktów i usług.  Tym bardziej, że w proponowanej Nowej ustawie PZP położono silniejszy nacisk na zwiększenie przejrzystości i spójności regulacji w zakresie zamówień publicznych.

Podczas szkolenia Uczestnicy zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu (możliwość zadawania pytań i wspólna analiza zgłaszanych problemów).

Adresaci szkolenia

Szkolenia zamknięte świetnie sprawdzając się u Zamawiających oraz u wykonawców ofertujących w ramach zamówień sektorowych oraz zamówień z dziedziny obronności i bezpieczeństwa. Szkolenia te polecamy także dużym firmom, z rozbudowanym działem ofertowym i prawnym, gdzie zachodzi potrzeba przeszkolenia wielu pracowników równocześnie.

Program

1

PROGRAM SZKOLENIA KAŻDORAZOWO DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB KLIENTA. Poniżej przedstawiamy przykładowy program.

Rejestracja