SZKOLENIE: NOWE Prawo zamówień publicznych – jak wykorzystać je dzisiaj

Termin

26.02.2019 | 09:00 - 15:00

Miejsce

Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4

Koszt

530 zł netto - cena "first minute" (do 08.02.2019)
590 zł netto - cena regularna
(od 09.02.2019)

Trener

Cel szkolenia

Celem szkolenie jest przekazanie Uczestnikom wiedzy jak wykorzystać dziś niektóre nowe możliwości jakie otwierają się na bazie treści projektu ustawy Pzp. Nie można bowiem zapominać, iż tak aktualna ustawa Pzp jak i ta projektowana są uszczegółowieniem tych samych Dyrektyw zamówieniowych. Zatem niektóre obecnie funkcjonujące narzędzia będzie można zupełnie inaczej interpretować, a będą nadal zgodne z odpowiednią Dyrektywą.

Zatem już dziś można wspólnie wypracować nowe rozwiązania oparte na maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień publicznych, uwzględniając jednocześnie rolę zamówień publicznych w kształtowaniu polityki państwa oraz potrzebę wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także innowacyjnych, nowoczesnych produktów i usług.  Tym bardziej, że w proponowanej Nowej ustawie PZP położono silniejszy nacisk na zwiększenie przejrzystości i spójności regulacji w zakresie zamówień publicznych.

Podczas szkolenia Uczestnicy zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu (możliwość zadawania pytań i wspólna analiza zgłaszanych problemów).

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są przedsiębiorcy, którzy biorą udział w zamówieniach publicznych. Przy czym, szkolenie adresowane jest zarówno do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, jak i na usługi czy dostawy.

Program

1

1. Zasady udzielania zamówień publicznych.

2

2.  Etapy przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

3

3. Tryby oraz inne procedury udzielania zamówień publicznych.

4

4. Wymagania dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych.

5

5. Organy właściwe w sprawach zamówień publicznych.

6

6. Środki ochrony prawnej.

7

7. Pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego.

8

8. Kontrola udzielania zamówień publicznych oraz kary pieniężne.

Informacje dodatkowe

Organizator zapewnia catering (herbatę i kawę z ciasteczkami, soki, oraz dwu daniowy lunch).

 

Podobne szkolenia odbywają się również w innych lokalizacjach. Poniżej przedstawiamy harmonogram szkoleń:

Gdańsk – 19 lutego b.r.

Poznań – 20 lutego b.r.

Toruń – 20 lutego b.r.

Kraków – 22 lutego b.r.

Katowice – 25 lutego b.r.

Wrocław – 25 lutego b.r.

Rzeszów – 25 lutego b.r.

Warszawa – 26 lutego b.r.

 

Rejestracja

Rejestracja zamknięta z powodu braku wolnych miejsc