Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

SZKOLENIE ONLINE: NOWA USTAWA PZP – CZEŚĆ 2 z 3

Termin

17.06.2021 | 09:00 - 13:00

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Koszt

290 zł netto - cena "first minute" (do 9.06.2021)
350 zł netto - cena regularna
(od 10.06.2021)

Trener

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, która pozwoli Państwu od 01.01.2021 swobodnie poruszać się w nowym reżimie prawa zamówień publicznych. Chociaż tak aktualna ustawa Pzp jak i ta nowa są uszczegółowieniem tych samych Dyrektyw zamówieniowych, to jednak nowa ustawa Pzp często w zupełnie inny sposób formułuje podstawowe obowiązki Zamawiających i Wykonawców.

Celem drugiej części szkolenia jest plastyczne przekazanie wiedzy dotyczącej następujących bloków tematycznych: (1) Termin związania ofertą, (2) Wizja lokalna,  (3) Składanie i ocena ofert wykonawców, (4) Elektronizacja zamówień publicznych , (5) Wadium.

Szkolenie odbywa się w formule ONLINE. Nie jest potrzebne specjalne oprogramowanie, aby uzyskać dostęp do szkolenia. Uczestnicy otrzymają na mail’a linka, którego kliknięcie spowoduje włączenie się do szkolenia online.

Podczas szkolenia Uczestnicy zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu – będzie możliwość zadawania pytań i wspólna analiza zgłaszanych problemów, tak jak to ma miejsce na szkoleniach stacjonarnych.

Zapraszamy!

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są:

 • przedsiębiorcy, którzy biorą udział w przetargach publicznych,
 • zamawiający, prowadzący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • profesjonalni pełnomocnicy, świadczący pomoc prawną w zakresie PZP.

Przy czym, niniejsze szkolenie ONLINE adresowane jest zarówno do osób i jednostek działających w obszarze zamówień na roboty budowlane, jak i na usługi czy dostawy.

Program

1

Termin związania ofertą:

 • W jaki sposób należy podać termin związania ofertą po wejściu w życie nowej ustawy Pzp?
 • Zmiany dotyczące długości terminów związania ofertą.
 • Zmiany dotyczące przedłużania terminu związania ofertą.
 • Czy należy zmienić termin związania ofertą w sytuacji przedłużania terminu składania ofert?
 • Nowa procedura postępowania w sytuacji, gdy oferta nie zostanie wybrana przed upływem terminu związania ofertą.
 • Co to jest „pisemna zgoda”?
2

Wizja lokalna wg nowej ustawy Pzp:

 • Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę̨ wizji lokalnej, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość́ albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.
 • Jakie są konsekwencje nieodbycia wizji lokalnej w przypadku, gdy była ona wymagana?
3

Składanie i ocena ofert wykonawców wg nowej ustawy Pzp:

 • Nowa procedura otwarcia ofert bez udziału wykonawców.
 • Wyjaśnienia i poprawianie ofert.
 • Rażąco niska cena.
 • Odrzucenie ofert.
 • Wybór najkorzystniejszej oferty oraz zastępczy wybór wykonawcy.
 • Nowe podstawy unieważnienie postępowania.
4

Wadium wg nowej ustawy Pzp:

 • Zmiany dotyczące form, w jakich wadium może być wnoszone.
 • Zmiany dotyczące maksymalnej wysokości wadium.
 • Nowe zasady zwrotu wadium.

Informacje dodatkowe

Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy otrzymując imienne certyfikaty.

 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z regulaminem, w czasie szkolenia należy mieć cały czas włączoną kamerę oraz obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania (zarówno audio jak i video).

 

W przypadku kolizji terminu szkolenia z terminem rozprawy, mec. Ziembińskiego zastąpi inny specjalista w obszarze PZP, pracujący w Kancelarii Ziembiński & Partnerzy.

Rejestracja