Szkolenia i konferencje

Nadchodzące wydarzenia

23 kw.

Walka o uczciwe OPZ | Szkolenie Online

SZKOLENIE ONLINE

Zapraszamy na szkolenie poświęcone kluczowym aspektom walki o jednoznaczny, wyczerpujący i nie utrudniający uczciwej konkurencji Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w procesie zamówień publicznych.

25 kw.

Trendy w Orzecznictwie KIO | Szkolenie online

ONLINE

Szkolenie 'Trendy w Orzecznictwie KIO' jest dedykowane przedsiębiorcom uczestniczącym w przetargach publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz usługi. Głównym celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom dostosowania się do aktualnych wymagań i uniknięcia potencjalnych ryzyk związanych z zamówieniami publicznymi.

Nasz prelegent, przekaże państwu wiedzę na temat nowych kierunków w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz o bieżących zmianach w prawie, podkreślając jednocześnie dynamiczny charakter otoczenia prawno-zamówieniowego

21 maj

Nowe Szkolenie Online | Rażące błędy badania ceny w dobie inflacji

SZKOLENIE ONLINE

Zapraszamy na szkolenie dotyczące błędów w badaniu cen w okresie inflacji.
Przeanalizujemy najczęstsze pomyłki i omówimy skuteczne strategie ich unikania.
Dołącz, aby zdobyć wartościową wiedzę!

12 cze

Szkolenie Online | Zasada proporcjonalności w konstrukcjach kary umownej

szkolenie online

Zasada proporcjonalności jest jedną z zasad, która została wyrażona wprost w ustawie Pzp. Zamawiający ma obowiązek przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia m. in. w sposób proporcjonalny. Zasadę tę stosujemy do wszystkich czynności Zamawiającego, w tym do ukształtowania warunków zamówienia, a w ich ramach warunków realizacji. W kontekście kar umownych, stwierdzić należy, że zamawiający w świetle Pzp ma proporcjonalnie ukształtować w umowie odpowiedzialność z tytułu kar umownych, co dotyczy zarówno zakresu odpowiedzialności jak i wysokości.

Wykład poświęcony jest tematowi kar umownych w projektowanych umowach o zamówienia publiczne. Koncentruje się na kwestii nadużycia prawa Zamawiającego do kształtowania postanowień przyszłej umowy w zakresie kar umownych. Czyli na tych przypadkach, w których samo projektowane postanowienie spełnia przesłanki ustawowe ważnego zastrzeżenia, natomiast efekt jawi się jako niesprawiedliwi i nie do przyjęcia przez wykonawcę. Przykłady orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej zaprezentowane w ramach wykładu pokażą, że walka o równowagę kontraktową na etapie postepowania o udzielnie zamówienia jest trudna, z różnych powodów.

12 cze

Nowe Szkolenie | Niewystarczające aneksy waloryzacyjne

szkolenie online

Szkolenie: „Niewystarczające aneksy waloryzacyjne”, to wykład opisujący sposoby waloryzacji wynagrodzenia przewidzianego w umowie w sprawie zamówienia publicznego. Uczestnicy wykładu dowiedzą się między innymi jakie zasady waloryzacji umownej wynikają z orzecznictwa KIO, jakie możliwości mają wykonawcy w zakresie zmiany wynagrodzenia umownego oraz co można zrobić jeśli zwaloryzowane zgodnie z umową wynagrodzenie jest dalej zbyt niskie.
Serdecznie zapraszamy!

12 cze

Recepta na ryczałt gdy robota poza zakresem zamówienia Pzp

szkolenie online

Wynagrodzenie ryczałtowe, ze względu na swoją stałą kwotę przez cały okres realizacji robót, często postrzegane jest jako wygodne narzędzie dla zamawiających, którzy przerzucają ryzyko nieprzewidzenia kosztów na wykonawców. Jednakże, czy zawsze wybór tego typu wynagrodzenia jest właściwy? Czy ryczałt rzeczywiście maskuje wady projektu budowlanego lub PFU? Zapraszamy serdecznie na szkolenie "Recepta na ryczałt gdy robota poza zakresem zamówienia Pzp", gdzie rozwiniemy te zagadnienia oraz omówimy praktyczne sposoby radzenia sobie z sytuacjami, gdy prace wychodzą poza zakres zamówienia. Dołącz do nas, aby zgłębić tę tematykę i poznać skuteczne strategie postępowania w przypadku ryczałtowego charakteru wynagrodzenia.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE / DEDYKOWANE:
Szkolenie z nowej ustawy Pzp

Siedziba Twojej firmy

Zachęcamy Państwa do zgłaszania się na zamknięte "NOWE prawo zamówień publicznych - jak wykorzystać je dzisiaj", organizowane w siedzibie Państwa firmy, w terminie dogodnym dla wszystkich Państwa pracowników. Podczas szkolenia zostanie omówiony projekt nowej ustawy PZP, który wprowadza rewolucyjne zmiany do porządku zamówień publicznych. Program szkolenia zostanie sporządzony z uwzględnieniem specyfiki branży, w której Państwo działacie.