Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Szkolenia i konferencje

Nadchodzące wydarzenia

31 maj

SZKOLENIE ONLINE: Problemy z umową o roboty budowlane zawartą w reżimie PZP

SZKOLENIE ONLINE

Zachęcamy Państwa do zgłaszania się na ponad sześciogodzinne, otwarte, intensywne szkolenie ONLINE pn.: "Problemy z umową o roboty budowlane zawartą w reżimie PZP".

Podczas szkolenia Uczestnicy zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu (możliwość zadawania pytań i wspólna analiza zgłaszanych problemów).

Zapraszamy!

14 cze

SZKOLENIE ONLINE: Konsekwencje nienależytego wykonania umowy– czy mogą prowadzić do wykluczenia

SZKOLENIE ONLINE

Zachęcamy Państwa do zgłaszania się na dwugodzinne, otwarte, intensywne szkolenie ONLINE pn.: "Konsekwencje nienależytego wykonania umowy– czy mogą prowadzić do wykluczenia? ".

Podczas szkolenia Uczestnicy zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu (możliwość zadawania pytań i wspólna analiza zgłaszanych problemów).

Zapraszamy!

21 cze

SZKOLENIE ONLINE: Trendy orzecznicze w KIO 2021/22- Nowa Ustawa PZP

SZKOLENIE ONLINE

Zachęcamy Państwa do zgłaszania się na czterogodzinne, otwarte, intensywne szkolenie ONLINE pn.: "TRENDY ORZECZNICZE W KIO 2021- Nowa Ustawa PZP".

Celem szkolenie jest przekazanie Uczestnikom wiedzy, jak obecnie wykorzystywać nowe trendy w orzecznictwie KIO, które są zauważalne w związku z ogłoszeniem nowej ustawy Pzp. Chociaż nowa Ustawa jest uszczegółowieniem tych samych Dyrektyw zamówieniowych co w przypadku "starej", to jednak niektóre obecnie funkcjonujące narzędzia będzie można zupełnie inaczej interpretować, a będą nadal zgodne z odpowiednią Dyrektywą.

Zatem już dziś można wspólnie wypracować nowe rozwiązania oparte na maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień publicznych, uwzględniając jednocześnie rolę zamówień publicznych w kształtowaniu polityki państwa oraz potrzebę wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także innowacyjnych, nowoczesnych produktów i usług. Tym bardziej, że w nowej ustawie PZP położono silniejszy nacisk na zwiększenie przejrzystości i spójności regulacji w zakresie zamówień publicznych.

Podczas szkolenia Uczestnicy zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu (możliwość zadawania pytań i wspólna analiza zgłaszanych problemów).

Zapraszamy!

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE / DEDYKOWANE:
Szkolenie z nowej ustawy Pzp

Siedziba Twojej firmy

Zachęcamy Państwa do zgłaszania się na zamknięte "NOWE prawo zamówień publicznych - jak wykorzystać je dzisiaj", organizowane w siedzibie Państwa firmy, w terminie dogodnym dla wszystkich Państwa pracowników. Podczas szkolenia zostanie omówiony projekt nowej ustawy PZP, który wprowadza rewolucyjne zmiany do porządku zamówień publicznych. Program szkolenia zostanie sporządzony z uwzględnieniem specyfiki branży, w której Państwo działacie.