Szkolenia i konferencje

Nadchodzące wydarzenia

23 kw.

Walka o uczciwe OPZ | Szkolenie Online

SZKOLENIE ONLINE

Zapraszamy na szkolenie poświęcone kluczowym aspektom walki o jednoznaczny, wyczerpujący i nie utrudniający uczciwej konkurencji Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w procesie zamówień publicznych.

25 kw.

Trendy w Orzecznictwie KIO | Szkolenie online

ONLINE

Szkolenie 'Trendy w Orzecznictwie KIO' jest dedykowane przedsiębiorcom uczestniczącym w przetargach publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz usługi. Głównym celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom dostosowania się do aktualnych wymagań i uniknięcia potencjalnych ryzyk związanych z zamówieniami publicznymi.

Nasz prelegent, przekaże państwu wiedzę na temat nowych kierunków w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz o bieżących zmianach w prawie, podkreślając jednocześnie dynamiczny charakter otoczenia prawno-zamówieniowego

21 maj

Nowe Szkolenie Online | Rażące błędy badania ceny w dobie inflacji

SZKOLENIE ONLINE

Zapraszamy na szkolenie dotyczące błędów w badaniu cen w okresie inflacji.
Przeanalizujemy najczęstsze pomyłki i omówimy skuteczne strategie ich unikania.
Dołącz, aby zdobyć wartościową wiedzę!

12 cze

Szkolenie Online | Zasada proporcjonalności w konstrukcjach kary umownej

szkolenie online

Zapraszamy serdecznie na nasze najnowsze szkolenie poświęcone zasadzie proporcjonalności w karach umownych! Dowiedz się, dlaczego jest to kluczowy element prawa kontraktowego, który zapewnia równowagę i sprawiedliwość między stronami umowy. Poznaj praktyczne aspekty stosowania tej zasady i zabezpiecz swoje interesy.

12 cze

Nowe Szkolenie | Niewystarczające aneksy waloryzacyjne

szkolenie online

Zapraszamy na nasze szkolenie online, gdzie omówimy temat "Niewystarczających aneksów waloryzacyjnych". Dowiedz się, dlaczego brak precyzyjnych postanowień w umowach może być niekorzystny dla przedsiębiorców prowadzić do sporów. Dołącz do nas, aby dowiedzieć się, jak minimalizować ryzyko i osiągać lepsze warunki umowne.

12 cze

Recepta na ryczałt gdy robota poza zakresem zamówienia Pzp

szkolenie online

Wynagrodzenie ryczałtowe, ze względu na swoją stałą kwotę przez cały okres realizacji robót, często postrzegane jest jako wygodne narzędzie dla zamawiających, którzy przerzucają ryzyko nieprzewidzenia kosztów na wykonawców. Jednakże, czy zawsze wybór tego typu wynagrodzenia jest właściwy? Czy ryczałt rzeczywiście maskuje wady projektu budowlanego lub PFU? Zapraszamy serdecznie na szkolenie "Recepta na ryczałt gdy robota poza zakresem zamówienia Pzp", gdzie rozwiniemy te zagadnienia oraz omówimy praktyczne sposoby radzenia sobie z sytuacjami, gdy prace wychodzą poza zakres zamówienia. Dołącz do nas, aby zgłębić tę tematykę i poznać skuteczne strategie postępowania w przypadku ryczałtowego charakteru wynagrodzenia.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE / DEDYKOWANE:
Szkolenie z nowej ustawy Pzp

Siedziba Twojej firmy

Zachęcamy Państwa do zgłaszania się na zamknięte "NOWE prawo zamówień publicznych - jak wykorzystać je dzisiaj", organizowane w siedzibie Państwa firmy, w terminie dogodnym dla wszystkich Państwa pracowników. Podczas szkolenia zostanie omówiony projekt nowej ustawy PZP, który wprowadza rewolucyjne zmiany do porządku zamówień publicznych. Program szkolenia zostanie sporządzony z uwzględnieniem specyfiki branży, w której Państwo działacie.