Sukcesy

KONFERENCJA: Jakość publicznych inwestycji budowlanych zaczyna się od ustawy Pzp

Warszawa, 11.01.2017r.

Praktyczne stosowanie znowelizowanych przepisów ustawy Pzp – wybrane zagadnienia

Katowice 12.11.2017r.

PRAWIDŁOWE ODCZYTANIE I WYKONANIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW USTAWY Pzp, wspólny problem zamawiających i wykonawców

Warszawa, 19.12.2016r.

Najczęściej popełniane błędy przez zamawiających podczas prowadzenia i przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Otwock, 08.12.2016r.

Polityczne i merytoryczne skutki oraz konsekwencje wynikające z litery i ducha wprowadzonych zmian do Pzp dla wykonawców

Rozpoznanie zagrożeń w nowej procedurze i wskazanie kierunków przewagi możliwych do uzyskania w najbliższej przyszłości. Warszawa 02.12.2016r.

I FORUM REKTORÓW I ZARZĄDZAJĄCYCH SZKOŁAMI WYŻSZYMI

Konferencja odbyła się w Kazimierzu Dolnym w dniach 22-23 listopada 2016r.

Konferencja – 28 października 2016r.

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRAKTYKA STOSOWANIA

Intensywne warsztaty z praktycznego stosowania ustawy Pzp

Dotyczyły omówienia orzecznictwa, głównie za rok 2016.

Konferencja: „Międzynarodowe Forum Dostawców i Wykonawców Infrastruktury Transportowej”

Warszawa (Hotel Marriott, 13 maja 2016 r.).

Szkolenia dedykowane

Szkolenie dwudniowe dedykowane dla Zamawiającego.

Szkolenie dwudniowe dedykowane dla branży budowlanej.

Szkolenie z zamówień sektorowych.