Lobbing

Szerokość i głębokość

Nasza baza Klientów obejmuje szeroki rodzaj działalności, zarówno podmioty prywatne jak i publiczne. Lobbujemy na rzecz zróżnicowanej mieszanki Klientów – od spółek notowanych na giełdzie do start-up’ów, od osób prywatnych do władz lokalnych i podmiotów publicznych. W przeważającej jednak mierze, zrzeszamy małe i średnie przedsiębiorstwa, które potrzebują silnego przedstawicielstwa w upublicznianiu i forsowaniu ich punktu widzenia na problemy będące przedmiotem prac władz krajowych, lub które przeciwnie, pozostają zapomniane przez kolejne ekipy rządzące. W sektorze prywatnym, oferujemy również pełen zakres doradztwa biznesowego, niezbędnego do wdrożenia praktycznych strategii i rozwiązywania sporów. W sektorze publicznym, doradzamy w zakresie przejrzystych i rzetelnych procedur wydatkowania środków publicznych oraz na ustanowienie systemów regulacyjnych w ramach którego nowe firmy prywatne mogą konkurować. Wychodzimy na przeciw potrzebom naszych Klientów – jesteśmy przekonani, że KZP jest w stanie im sprostać i zapewnić bezproblemowe wsparcie interdyscyplinarne, transgraniczne czy przy projektach innowacyjnych, gdyż właśnie taki szeroki rodzaj wsparcia jest niezbędny na dzisiejszych wysoko konkurencyjnych rynkach.

Skupienie na Kliencie

Klienci oczekują wiedzy o ich działalności, a także wysokiej umiejętności przekonywania władz krajowych co do konieczności podjęcia stosownych rozwiązań. Nasze połączenie wiedzy branżowej, wnikliwego badania zagadnienia oraz kreatywności pozwala nam na lepszą analizę potrzeb Klienta i opracowanie odpowiedniego podejścia do badanej sprawy. Zaś przetarte szlaki lobbystyczne pozwalają na dotarcie z promowanym rozwiązaniem do decydentów. Klienci otrzymują wiedzę i wskazówki od zespołu, który rozumie ich potrzeby i jest w stanie zaoferować indywidualne rozwiązania. Następnie Klient jest wspierany w realizacji wypracowanego schematu działania.