O nas

Grupa Doradcza KZP sp. z o.o. świadczy usługi doradcze od maja 2013 roku. Podczas tych kilku lat działalności, zauważyliśmy po stronie przedsiębiorców potrzebę zrzeszenia się, w celu wspólnego walczenia o tworzenie dobre prawo. Dlatego też, z dniem 01 września 2016 roku Grupa Doradcza KZP sp. z o.o. zmieniła dotychczasowy zakres działalności i realizuje następującą strategię rozwoju:

 • Reorientacja strategii rozwoju Spółki, w tym:
  • skupienie się na działalności quasi-lobbystycznej na rzecz przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw,
  • rozpoznanie potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, w celu zaoferowania przedsiębiorstwom alternatywy w zakresie przedstawicielstwa na arenie gospodarczo-politycznej,
  • wytypowanie spośród problemów zgłoszonych przez Członków Grupy Doradczej KZP problemów wymagających najpilniejszej interwencji oraz wybór środków w celu ich rozwiązania,
  • zbudowanie otwartych kanałów komunikacji pomiędzy Członkami oraz między Członkami a Grupą Doradczą KZP,
  • pozyskiwanie nowych Członków, w celu zrzeszania znaczącego sektora rynku;
 • Rozpoczęcie nowego rodzaju działalności w charakterze:
  • przedstawiciela rynku przed komisjami sejmowymi, komisjami trójstronnymi itp.,
  • zrzeszenia przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw, którego celem jest zbudowanie przyjaznej platformy wymiany poglądów, omawiania problemów oraz umożliwienie nawiązania kontaktów biznesowych i wypracowania synergii działań międzybranżowych,
  • animatora dialogu poziomego pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) oraz pionowego pomiędzy przedsiębiorcami na przedstawicielami administracji (A2B), poprzez organizację cyklicznych śniadań biznesowych, w których uczestniczyć będą Członkowie oraz zaproszeni przedstawiciele polityki i biznesu;
 • Zintensyfikowanie działalności polegającej na podnoszeniu świadomości prawnej przedsiębiorców, poprzez organizację cyklicznych szkoleń, warsztatów i konferencji z różnych dziedzin prawa. Patronat merytoryczny nad działalnością edukacyjną sprawuje Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Ziembiński & Partnerzy (www.kzp.net.pl).