Przedłużanie postępowania przez zamawiającego w celu jego unieważnienia i uniemożliwienia zawarcia umowy