Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Regulamin zgłoszenia

1. Podstawą przyjęcia na szkolenie/warsztat/konferencję/spotkanie biznesowe jest przesłanie formularza zgłoszenia za pośrednictwem strony www.grupakzp.pl oraz wniesienie opłaty za uczestnictwo.
2. Przesłanie samego zgłoszenia bez dokonania opłaty w terminie 2 dni roboczych nie gwarantuje rezerwacji miejsca na wskazany termin szkolenia.
3. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia, kwota wpłacona na konto Grupy Doradczej KZP sp. z o.o. zostanie zwrócona w ciągu 5 dni roboczych.
4. W przypadku wycofania zgłoszenia faksem lub e-mailem do 7 dni przed szkoleniem, zgłaszającemu przysługuje zwrot 100% opłaconych kosztów uczestnictwa. Po wskazanym terminie zwrot kosztów nie przysługuje.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania nieznacznych zmian w programie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej grupy uczestników oraz do zaproponowania uczestnikowi alternatywnego terminu tego samego szkolenia, nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności.
7. Przesłanie zgłoszenia mail’em oraz opłacenie uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie/konferencji/spotkaniu biznesowym oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Grupę Doradczą KZP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lektykarskiej 14, 01-687. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).
8. Podczas szkolenia ONLINE, każdy z uczestników ma obowiązek mieć włączoną kamerę od momentu wejścia na spotkanie szkoleniowe do momentu zakończenia szkolenia przez prowadzącego.
9. Bezprawne nagrywanie szkolenia (stacjonarnego i ONLINE) – zarówno w formie audio jak i video – również jest zabronione i będzie rozpatrywane jako łamanie prawa w zakresie ochrony wizerunku i ochrony dóbr osobistych.
10. W przypadku szkolenia ONLINE, uczestnik szkolenia powinien zapoznać się z instrukcją wejścia na spotkanie.
11. W przypadku szkolenia ONLINE, uczestnik szkolenia powinien zainstalować niezbędną, bezpłatną aplikację konieczną do uczestnictwa w szkoleniu.
12. W przypadku szkolenia ONLINE, uczestnik szkolenia powinien założyć konto na bezpłatnej aplikacji, na której odbywać się będzie szkolenie