Szkolenie – Waloryzacja w Zamówieniach Publicznych – Problemy i Trend

Temat waloryzacji cieszy się ogromnym zainteresowaniem, dlatego miała miejsce już czwarta odsłona tego wydarzenia.

W dniu 11 września 2023 roku odbyło się szkolenie pod tytułem „Waloryzacja w Zamówieniach Publicznych – Problemy i Trendy”, prowadzone przez r.pr. Pawła Kierończyka.

Szkolenie dostarczyło uczestnikom cenną wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych, dając im również możliwość poruszenia problematycznych dla nich kwestii.

Każdy z uczestników otrzymał imienne  certyfikaty uczestnictwa.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za zaufanie oraz aktywny udział w szkoleniu. Zachęcamy do korzystania z naszych usług szkoleniowych w przyszłości.

 

 KZP pełni rolę patrona merytorycznego dla wszystkich szkoleń organizowanych przez Grupę Doradczą KZP.