Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Szkolenia dedykowane

Szkolenie dwudniowe dedykowane dla Zamawiającego.

Szkolenie dwudniowe dedykowane dla branży budowlanej.

Szkolenie z zamówień sektorowych.

 

Grupa Doradcza KZP sp. z o.o., zorganizowała szkolenia dedykowane dla swoich Klientów oraz na zaproszenie podmiotów trzecich, m.in:

Dwudniowe dedykowane szkolenie dla Zamawiającego z nowelizacji Pzp. (13-14.04.2016)

Dwudniowe dedykowane szkolenie dla branży budowlanej  z nowelizacji Pzp i roszczeń cywilnoprawnych (26-27.04.2016)

Dedykowane szkolenie z zamówień sektorowych (26.07.2016)

Uczestnicy z zaciekawieniem słuchali o elektronizacji zamówień, koncepcji Best Value Procurement (BVP) i przepisach mających na celu zwiększenie przejrzystości postępowań. Mimo to, z dużym sceptycyzmem odnosili się do przewidywanych ustawą skutków nowelizacji – tj. łatwiejszego, bardziej ekonomicznego wydatkowania środków publicznych i realizacji zamówienia przez wykonawcę, który rzeczywiście złożył najlepszą ofertę i gwarantuje jej gładką realizację. Przedsiębiorcy stwierdzali, że tak szerokie władztwo Zamawiających, pozbawione szeregu dotychczasowych mechanizmów kontrolnych po stronie wykonawców, we wciąż młodej polskiej gospodarce rynkowej, może stać się przyczynkiem do zwiększenia ilości prób nielegalnego wywierania na Zamawiających wpływu, aby wybrali konkretną ofertę, nie spełniającej kryterium BVP. Czyżby znowelizowana ustawa PZP już półtora miesiąca po jej wejściu w życie wymagała dalszych zmian?

Branża budowlana w szczególności zainteresowana była możliwościami wnoszenia pozwów w sytuacjach gdy wykonawca zmuszany jest do wykonania nieplanowanych robót budowlanych, co wynika z braków lub wad dokumentacji projektowej.

Uczestnikom omówiono poszczególne etapy przygotowania pozwu oraz wszystkie konieczne akty zapobiegliwości. Począwszy od dokumentowania procesu budowlanego, poprzez uprawdopodobnienie roszczenia, formy zabezpieczenia roszczeń, odpowiedzialność zamawiającego i generalnego wykonawcę za podwykonawców.

Patronat merytoryczny nad szkoleniem objęła Kancelaria Ziembiński & Partnerzy (www.kzp.net.pl).